Nieuws

Op 28 juni 2021

Eind vorig jaar kreeg de gemeente Herselt de unieke kans om een strategisch gelegen perceel aan te kopen op de site van de Mixx. Na overleg in college Meteen werden verschillende pistes bekeken: de uitleendienst heeft extra ruimte nodig, er is nood aan bijkomende parking voor de nieuwe tennishal, …

Op 20 juni 2021

Vlaanderen trekker in dit Ruimtelijk uitvoeringsplan - gemeente Herselt heeft slechts adviserende rol Op 30 april keurde de Vlaamse regering een nieuwe startnota goed voor GRUP Kasteelpark De Merode. Deze nieuwe startnota kwam er nadat er op vorige ontwerp van startnota vanuit Herselt en Westerlo …

Op 20 juni 2021

De buitenschoolse kinderopvang in onze gemeente is al bijzonder kwalitatief. Onze begeleidsters zijn fantastisch, dat weet iedereen! We zetten als gemeente ook in op meer begeleidsters dan strikt noodzakelijk, waardoor er een betere begeleiding is. Onze buitenschoolse kinderopvang is ook heel …