Nieuws

Op 20 oktober 2023

Vlaams Dierenminister Ben Weyts (N-VA) geeft € 3.282 financiële steun aan Knaagdierenopvang Wind Whistler VZW in Herselt. Tot voor amper een paar jaar geleden kregen dierenasielen geen enkele structurele steun vanuit de overheid, maar nu maakt Weyts in totaal € 775.000 vrij voor de asielen. Bovenop …

Op 12 september 2023

We vieren 1 jaar Zorgzaam Bergom Zorgzaam Bergom is ondertussen ruim een jaar bezig. Omdat Zorgzaam Bergom de eerste twee jaar gesubsidieerd is door Vlaanderen, verstuurde het OCMW van Herselt de nodige jaarlijkse verantwoordingsstukken naar de Vlaamse overheid. Op 14 augustus ontving het lokaal …

Op 5 juli 2023

Vernieuwd onthaal in gemeentehuis Herselt Sinds kort werd het onthaal in gemeentehuis heringericht. Herinnert u zich dat nog dat u normaal hoekje om op zoek moest gaan naar de onthaalbediende? Dat vonden wij niet meteen gastvrij ondanks dat onze onthaalbediendes zeer gastvrije dames zijn...  …